Хартиена слама

Сламената хартия става все по-популярна, тъй като е екологична, с различни цветове и шарки, персонализираният печат на лого също е добре. Диаметър и дължина, както решите.
Love Shape Printing Colorfull Drining Paper Slam
Love Shape Printing Colorfull Drining Paper Slam
Хартиени сламки - печат с форма на любов
Раирани сламки за пиене Биоразградими сламки от хартия
Раирани сламки за пиене Биоразградими сламки от хартия
Отпечатване на хартиена сламена ивица
Сламки от хартия за рязане на печат
Сламки от хартия за рязане на печат
Отпечатване на хартиени сламки с точка
Изберете различен език
Текущ език:български