حوله آشپزخانه

حوله آشپزخانه ، به عنوان نام ، آن را در آشپزخانه استفاده می شود ، جذب خوب برای تمیز کردن آب ، روغن و سایر کالاهای مرطوب ، حکاکی آرم سفارشی خوب است
زبان دیگری انتخاب کنید
زبان فعلی:فارسی