भान्छा टावल

भान्साको तौंली, नामको रूपमा, यो भान्सामा प्रयोग गरिएको छ, पानी, तेल र अन्य गीला सामानहरू सफा गर्न राम्रो शोषक, कस्टम लोगो एम्बोसिंग ठीक छ
फरक भाषा छनौट गर्नुहोस्
वर्तमान भाषा:नेपाली