Giấy vệ sinh

Khăn giấy vệ sinh, chúng tôi có các thông số kỹ thuật khác nhau của nó, nguyên
& vật liệu tái chế, 1
& 2
& 3 lớp, chiều cao 3,86 ''
& 4.1 '' và dập nổi khác nhau.
Khăn giấy vệ sinh 3ply có in nổi hoa bướm
Khăn giấy vệ sinh 3ply có in nổi hoa bướm
Khăn giấy vệ sinh 3ply-Hoa bướm
Giấy cuộn giấy vệ sinh chấm nổi
Giấy cuộn giấy vệ sinh chấm nổi
Giấy vệ sinh Bột giấy Virgin Wodd Có thể làm 1/2/3 lớp Dập nổi tùy chỉnh
Giấy vệ sinh mềm không hòa tan với gói riêng
Giấy vệ sinh mềm không hòa tan với gói riêng
Giấy vệ sinh Bột gỗ tái chế Mềm và không hòa tan Gói riêng lẻ
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt