Giấy cuộn Jumbo

Khăn giấy cuộn Jumbo, lớn hơn khăn giấy vệ sinh, có thể sử dụng trong máy phân phối, chiều cao 3,54 ''
& 3,74 '' là phổ biến, độ dài vừa với yêu cầu của bạn.
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt