Khăn ăn trưa

Khăn ăn trưa trải rộng trên nhiều quốc gia, kích thước thông thường 13''x13 '', 12.6''x12.6 '', 11.8''x11.8, vv In nổi và in logo khác nhau đều có thể làm được.

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt