Khăn ăn gấp

Giấy ăn gấp còn được gọi là khăn ăn nhanh, vì nó được sử dụng thuận tiện và có thể áp dụng phân phối. Có thể làm 1ply
& 2ply, kích thước 8.27''x12.6 '' và 8.27''x6.3 '', in logo khác nhau.

1ply Interfold Napkin Recycled Pulp Nhà hàng Khăn ăn
1ply Interfold Napkin Recycled Pulp Nhà hàng Khăn ăn
Giấy ăn gấp, bột gỗ tái chế, 1ply, kích thước mở 21 * 32cm, 1/4 lần, kích thước gấp 10,5 * 16cm, gói cắt sẵn và in logo chấp nhận được
Tái chế bột giấy nhiều lớp giấy ăn gấp nếp gấp
Tái chế bột giấy nhiều lớp giấy ăn gấp nếp gấp
Khăn ăn gấp nhiều lớp, tái chế bột giấy, 2ply, 1/2 lần
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt