Khăn ăn gấp thấp

Bộ phân phối 1ply Giấy ăn nhanh Gấp thấp Khăn ăn
Bộ phân phối 1ply Giấy ăn nhanh Gấp thấp Khăn ăn
Khăn ăn gấp thấp, 1ply, 1/6 lần, 16gsm, gói tùy chỉnh, có sẵn bộ phân phối
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt