Khăn ăn màu

Bột gỗ nguyên tấm ngoại trừ màu trắng, các màu khác đều có thể làm được như ý muốn. Thường được sử dụng trong hầu hết các bữa tiệc, và kích thước phổ biến chúng ta có thể làm giống như khăn ăn tối, khăn ăn trưa và khăn ăn đồ uống.

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt