N Gấp khăn giấy

N gấp khăn giấy còn được gọi là Z gấp
& 3 lần, rất phổ biến trong phòng vệ sinh công cộng, có thể sử dụng được trong máy rút. Size 9''x9 '' phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày.

Bột giấy tái chế 3 Khăn giấy gấp nhiều lần
Bột giấy tái chế 3 Khăn giấy gấp nhiều lần
Khăn giấy gấp 3 bột giấy tái chế
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt